Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Oct 16, 2020

Na realitním trhu můžeme být svědky zajímavé situace. Ceny domů se zahradami v okolí větších měst zřejmě porostou na ceně, ale hotely a byty určené na krátkodobé pronájmy v centrech měst na ceně zřejmě ztratí. Cenové pohyby jsou vyvolávány restrikcemi proti koronaviru, častějšími možnostmi práce na home office i absencí zahraničních turistů.