Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Dec 16, 2019

Žijeme ve výjimečné době extrémně nízkých úrokových sazeb. Toho by české vláda měla využít k realizaci Národního investičního plánu. Zatímco některé investice přináší vysoké výnosy, jiné se mohou ukázat jako ztrátové. Před realizací jednotlivých investic bychom měli posuzovat jejich přínos pro ekonomiku. Zaměřit bychom se měli na nejvýnosnější investice, naopak investice s nízkou návratností bychom měli upozadit.