Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Jun 23, 2021

Růst úrokových sazeb nedokáže okamžitě zabrzdit růst spotřebitelských cen. Dává nám však naději, že ceny v příštím roce porostou pomaleji než letos.