Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Expres


Apr 24, 2020

Legendární investor Warren Buffett řekl, že akcie, které nejsme připraveni držet po dobu deseti let, bychom neměli vlastnit ani deset minut. Chtěl tím říct, že investování na burze je dlouhodobou disciplínou a investoři by měli být připraveni na krátkodobé nezdary. Skutečná černá labuť by na trhy přiletěla jen ve chvíli, kdyby k výkyvům přestalo docházet. To se však zatím nikdy nestalo.