Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Nov 27, 2019

Společnost Nokia může získat rozsáhlé množství zakázek na budování sítí páté generace v Evropě. Na rozdíl od společnosti Huawei se nesnaží konkurovat nízkými cenami. Místo toho se marketing společnosti Nokia zaměřuje na důvěru a přístup k bezpečnosti.