Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Mar 30, 2020

Za normálních okolností by trvalo několik čtvrtletí, než by se ekonomická recese rozšířila do podstatné části globálního hospodářství. Pandemie koronaviru však sebou přinesla recesi o zcela mimořádných parametrech. Standardní ukazatele se zbláznily a ekonomové jim přestávají rozumět.