Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Sep 30, 2019

Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla v srpnu 2019 hodnoty 2,1 procenta. Firmy zdražují zboží a služby, aby mohly hradit vyšší mzdové náklady. Stále více firem zaměstnává cizince nebo investuje do nového strojního vybavení, které šetří lidskou práci.