Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights

Aug 21, 2023

Pesimistické předpovědi analytiků se na akciovém trhu nenaplnily a ekonomika zdánlivě nereaguje na vyšší úrokové sazby.


Aug 6, 2023

Výnosová křivka úspěšně předpověděla každou recesi USA od roku 1980 a nyní ukazuje na další.