Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights

Oct 23, 2023

Za normálních podmínek by růst klíčových úrokových sazeb tímto tempem v kombinaci s kvantitativním utahováním již zřejmě vyvolal ekonomickou recesi.


Oct 6, 2023

Cena zlatého kovu čelí konkurenci ze strany výnosnějších dluhopisů a nereaguje příznivě na sílící americký dolar.