Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Expres


Aug 17, 2021

Pravděpodobně budeme svědky umenšování západního vlivu na afghánskou ekonomiku. Prázdné místo zřejmě zaplní Čína a Rusko.