Preview Mode Links will not work in preview mode

BHS Insights


Nov 26, 2019

Česká republika patří mezi země Evropské unie, kde došlo k nejvyššímu růstu ceny elektřiny pro domácnosti. Podle údajů Eurostatu české domácnosti platily v prvním pololetí letošního roku 0,1748 eura za kilowatthodinu elektrické energie, což bylo o 12,0 procenta více než v prvním pololetí loňského roku. České domácnosti i po prudkém nárůstu ceny elektřiny platily méně, než bylo obvyklé v Evropské unii. Daně a odvody v EU tvořily 37 procent z koncové ceny elektrické energie.